Skip to content

КАКВО Е ЦИФРОВА ДОСТЪПНОСТ?

Какво е цифрова достъпност?

Достъпен уебсайт е сайт, който позволява на всички потребители на Интернет достъп до съдържанието му без затруднения, включително на хора, които имат увреждания и използват специализиран софтуер и хардуер.

Достъпен уебсайт позволява например:

• Навигация с гласов синтез или четци на Брайлово писмо (особено използвани от потребители на Интернет, които са незрящи или със силно затруднено зрение)

• Персонализиране на изгледа на сайта според вашите нужди (увеличение на екрана, промяна на цветовете)

• Придвижване по страниците без използване на компютърна мишка, само с клавиатурата или чрез сензорен екран

• И т.н.

За целта сайтът трябва да спазва строги стандарти по време на дизайна и актуализациите си.

Съответствие на сайта www.bg.total.com с препоръките на AcceDe Web

По време на етапите на проектиране, реализация и актуализация на сайта, собственикът на сайта www.bg.total.com  полага всички усилия за подобряване на достъпността на сайта.

Свържете се с нас

Собственикът на сайта непрекъснато подобрява достъпността на своите цифрови комуникационни канали.

Ако срещнете проблем при разглеждане на сайта или за достъп до определено съдържание на сайта, моля, не се колебайте да се свържете с нас, като подробно опишете вашата ситуация и проблема, колкото е възможно по-подробно, за да можем заедно да намерим решение.

Чрез имейл

За да се свържете с нас по имейл, изпратете запитването си на [email protected]

По телефона

За да се свържете с нас по телефона, обадете се на следния номер: +359 2 904 7000. Този номер е достъпен от понеделник до петък, 9:00 до 18:00 часа.

По пощата

Ако предпочитате да се свържете с нас по пощата, изпратете писмото си до

Тотал E&П България – Инфинити Тауър, ет. 13, бул. България 69, 1404 София, България