Skip to content

Алманахът на черноморското крайбрежие на път към заинтересованите читатели

Картографиране на чувствителността на черноморското крайбрежие – съвместен проект с Института по океанология

ТоталЕнерджис и неговите партньори ОМВ и Репсол в сътрудничество с Института по океанология към Българската академия на науките публикуваха „Картографиране и анализ на чувствителността на българската черноморска крайбрежна зона” (Алманах на черноморското крайбрежие).

Първоначално разработен като част от процеса по подготовка за осигуряване на безопасността и опазването на околната среда в проучвателните дейности в българската акватория на Черно море, той беше обогатен от учените от Института по океанология и тогава решихме да го публикуваме и споделим с широката общественост.

Допринасяме за опознаването на черноморското крайбрежие

Алманахът на черноморското крайбрежие предоставя ценна информация за екологичното състояние на българското крайбрежие от Дуранкулак до Резово. Висококачественото издание, състоящо се от научни трудове, снимки и карти, е първото от 40 години насам, което предлага цялостно описание на чувствителните райони на българското черноморско крайбрежие, включително неговите геология, флора и фауна, местообитания и археологически обекти.

Книгата беше дигитализирана през 2018 г. и е достъпна за всички, които се интересуват от тази тематика.

Към Алманаха /на български език/: http://www.io-bas.bg/publications/books/Sensitivity_Atlas_BG.pdf

Към Алманаха /на английски език/:https://doi.org/10.7546/IO.BAS.2018.2

Тотал Енерджис ЕП България като отговорен член на черноморската общност

Като част от своя ангажимент да подкрепя черноморски проекти, ТоталЕнерджис ЕП България вече дари Алманаха на черноморското крайбрежие на редица национални и местни заинтересовани лица. Те включват училища, университети, библиотеки, министерства, черноморски общини, неправителствени организации и други. През 2019 г. подпомогнахме финансово и издаването на българската версия на Алманаха, от която вече дарихме над 150 екземпляра на различни организации и администрации.

ТоталЕнерджис ЕП България се стреми да повишава информираността за състоянието на черноморското крайбрежие и се надява, че Алманахът ще се превърне в ценен източник на информация за ученици, студенти и учени.

НАШИТЕ МЕСТНИ Проекти