Skip to content

Ив ЛЮ СТЪНФ

Ив ЛЮ СТЪНФ, Управител, ТоталЕнерджис EП България

Ив ЛЮ СТЪНФ

 

 

 

Работили сте по редица проекти в Тотал. Как Вашият опит ще придаде добавена стойност на проекта „Хан Аспарух“?

За 24 години в подразделението за проучване и добив съм бил на различни технически и управленски постове във Франция и други страни, редувайки високоспециализирани позиции в научните изследования, проучвателните операции и в развойната дейност. В последните пет години ръководех процеса по дигитална трансформация на проучването и добива с много интердисциплинарен  обхват. Tова ми позволи да придобия широки познания за нашата организация, филиалите ни и предизвикателствата пред различните технически и поддържащи отдели. Щастлив съм, че мога да пренеса опита и енергията си в Тотал Е&П България в тези вълнуващи времена.

В момента проектът „Хан Аспарух“ се намира в повратна точка след няколко години на проучване и три успешни сондажа. Досега не са открити количества въглеводороди, които да са достатъчни за търговски добив. Въпреки това голяма част от Блока остава непроучена, а проучвателните сондажи показаха наличието на нефтена система. На база скорошните 3D сеизмични проучвания, следващата пролет ще решим дали да пристъпим към четвърти сондаж.

В контекста на сегашната криза, породена от пандемията, и ниските цени на петрола, бих окуражил и дори предизвикал екипа ни да предложи най-добрата схема за проучване и потенциална разработка на Блока.

Какви са основните Ви приоритети като управител на Тотал Е&П България?

Много съм доволен, че съм част от филиал с опитен и професионален екип, благодарение на когото първите ми месеци като управител преминаха изключително гладко.

Първият ми приоритет, разбира се, е безопасността. Това е особено актуално в контекста на пандемията на COVID-19. Въпреки че през 2021 г. няма да имаме полеви операции, е важно да се уверим, че продължаваме да работим в режим на пълна безопасност в офиса ни или вкъщи и да поддържаме културата за безопасност на филиала, която е изградена през годините, докато не започне следващият етап на операциите.

Вторият ми приоритет, естествено, е да гарантирам, че нашият мотивиран проучвателен екип работи при най-добрите условия (както е в момента), така че да може да оцени по най-ефективния начин потенциала на Блок „Хан Аспарух“, като използва получените 3D сеизмични данни. В тази връзка вярвам, че е от ключово значение да поддържаме взаимоотношенията си с екипа на нашия партньор OMV Petrom, който в момента участва в проекта.

Какво е мнението Ви за развитието на българската енергийна система?

Днес електропроизводството в България разчита главно на ядрени мощности и въглища. Очаква се енергийният микс да се промени в следващите години заради значителното намаляване на потреблението на въглища и увеличаването на дела на газа и възобновяемите източници. България разчита на внос на газ през тръбопроводи главно от Русия, както и от Азербайджан и терминалите за втечнен газ в  Гърция.

Разбира се, ако в Блок „Хан Аспарух“ се направи значително открие на газ, който да може да се добива на достъпна цена, това определено ще изиграе важна роля за енергийния микс на страната и ще ѝ помогне да затвърди позицията си на газов хъб на Балканите.

При всички положения трансформацията на енергийния микс на България към повече газ и възобновяеми източници е възможност за Тотал като широкообхватна енергийна компания.

Какво е бъдещето на енергетиката предвид настоящите глобални предизвикателства – пандемията на COVID-19, цените на петрола и климатичните промени?

Днес светът е изправен пред редица кризи, които предизвикват несигурност и създават много предизвикателства.

В тази обстановка може би все пак е добре да припомним няколко сигурни обстоятелства – светът все още се нуждае от енергия и ще се нуждае от енергия и в бъдеще, тъй като населението продължава да расте. Осъществяването на енергийния преход е от изключително значение, за да се опази климата. Газът ще има ключова роля в този преход, докато делът на възобновяемите източници ще се увеличава. Нефтът ще се използва поне още няколко десетилетия, тъй като транспортните системи например не могат да се преструктурират глобално от днес за утре и да се адаптират към нов вид енергия.

Имайки предвид тези фактори, Тотал доразви и подсили стратегията си, за да се превърне в  широкообхватна енергийна компания, която произвежда повече енергия и по-малко въглероден диоксид с амбициозни цели в следващите години (въглеродна неутралност в Европа през 2050 г.). Това означава да разработим мощности в нисковъглеродната енергия (вятърна и слънчева). Що се отнася до проучването и добива – новата ни стратегия се изразява във фокусиране върху нефт на ниска цена (тъй като волатилността на цените на нефта ще продължи дълго) и повече газ.

Ноември, 2020 г.

 

Тотал доразви и подсили стратегията си, за да се превърне в широкообхватна енергийна компания

КРАТКА БИОГРАФИЯ

От септември 2020 г. Управител, ТоталЕнерджис  България

2015 - 2020 Директор Дигитална трансформация Тотал E&П, Париж, Франция

2012 - 2015 Ръководител Стратегия на НИРД Тотал E&П, Париж, Франция

2009 - 2012 Инженер Разработка и планиране за Азиатско-Тихоокеанския регион, Париж, Франция

2008 - 2009 Мениджър на проучванията за Южноатлантическия предсолен район, Париж, Франция

2004 - 2008 Ръководите Отдел "Сеизмични изображения", По, Франция

2000 - 2004 Резервоарен Геофизик в Total Austral (Аржентина) и Mabruk Oil (Либия)

1996 - 2000 Геофизик изследовател, Сен Реми Ле Шеврюз, Франция

Образование

• Докторска степен по Геофизика и сеизмология - Калифорнийски университет, Бъркли, САЩ

• Магистърска степен по Физика - Ecole Normale Supérieure, Париж, Франция