Skip to content

Наръчник за морска култура

 

Наръчник за морска култура

Съвместен проект на Сдружение „За интелигентен растеж” и ТоталЕнерджис ЕП България насърчава младежи да опознаят по-добре Черно море, да се научат на правилно поведение в морето и как да съхраняват неговите богатства

Проектът за изготвяне на наръчник за морска култура стартира през 2020 г. В първата фаза Сдружение „За интелигентен растеж” сформира група от студенти с интерес към морската тематика и ментори с цел събиране на информация и подготовка на текстове, на достъпен и разбираем език, за различни аспекти на морската култура (етикет на лодката и на кораба, опазване на флората и фауната в Черно море, глоби за замърсяване, морски професии, жени с морски професии, безопасно поведение на плажа). Благодарение на ТоталЕнерджис ЕП България, Ветроходна академия Кор Кароли предостави възможност на студенти да преминат безплатно обучение по ветроходство.

Подготовка за широко разпространение на наръчника

Вторият етап, реализиран също изцяло с финансовата подкрепа на ТоталЕнерджис ЕП България, се сътоеше в оформяне на наръчника и отпечатване на 2000 екземпляра от него. От април 2022 г. изданието ще се разпространява безплатно на млади хора, на университетски, училищни и общински библиотеки.

Електронната версия на наръчника на български език вече е достъпна онлайн тук и в сайта на  Ветроходна Академия Кор Кароли.

Участието на ТоталЕнерджис ЕП България в тази инициатива е продължение на ангажимента ни да подкрепяме черноморски проекти и да насърчаваме устойчиво използване и опазване на морските богатства.

 

 

НАШИТЕ МЕСТНИ ПРОЕКТИ