Skip to content

3D сеизмично проучване в Черно море

ТоталЕнерджис и партньорите му реализираха две от най-големите 3D сеизмични проучвания в Черно море на „Блок Хан Аспарух“. Първото проучване беше проведено през 2012-2013 г. от един от нашите партньори, OMV, в западната част на блока (това беше най-голямото проучване в Черно море по това време). Второто проучване беше успешно завършено от ТоталЕнерджис между март и май 2020 г. в източната част на блока.

Две основни кампании за събиране на сеизмични данни, за да се получи цялостно 3D изображение на геоложкия строеж в „Блок Хан Аспарух“

Успешно придобихме 3D сеизмични данни  от 7 740 км2 през 2012 г. и 5 600 км2 през 2020 г. от „Блок Хан Аспарух“. Блокът вече е почти изцяло покрит с висококачествена сеизмична технология за изобразяване на геоложкия строеж.

Местоположенията на проучвателните сондажи се определят най-оптимално чрез комбиниране на анализа на 3D изображение на геоложкия строеж заедно с геоложка информация, идваща от съседни сондажи и геоложки познания за района.

През 2012 г. нашият партньор OMV проведе сеизмичните операции. През 2020 г. в сложния период в началото на пандемията COVID-19, ТоталЕнерджис организира и контролира процеса. Използван беше един от най-големите сеизмични кораби в света (Ocean Vega). Благодарение на отдадеността на екипа на фирмата за сеизмични изследвания (Shearwater), кампанията беше успешна.

Първата сеизмична кампания помогна да се разбере геологията на западната част на блока, да се изберат локации и да се осъществят безопасно първите три проучвателни сондажа, които показаха наличие на петролна система.

Втората кампания имаше за цел да заснеме в триизмерно изображение източната част на блока и да определи евентуално местоположение на бъдещи проучвателни сондажи.

Технология от висок клас

Всеки е запознат с използването на ехография за заснемане на бебето в майчината утроба. Събирането на сеизмични данни е на същия принцип, но в много по-голям мащаб с цел изобразяване на геоложкия строеж.

Огромно количество данни са събрани от сеизмичните проучвания на „Блок Хан Аспарух“: около 350000 гигабайта данни са придобити през 2020 г. (това е еквивалентно на размера на колекция от около двеста хиляди часа филм в цифров формат!).

За да се получи триизмерно изображение на геоложкия строеж на цялата зона със записаните данни, са необходими няколко месеца високотехнологична обработка със суперкомпютри като Пангея III на ТоталЕнерджис.

Най-добри методи за опазване на околната среда

По време на проучването бяха спазени международните стандарти на индустрията, включващи минимизиране на акустични смущения на морските бозайници и бяха взети мерки за наблюдение и защита на морски бозайници.

Бяха разработени и приложени протоколи за смекчаване на въздействията, за да се намали риска от неблагоприятни въздействия върху морските бозайници, включително правила за „мек старт“ и „изключване“, базирани на ПАМ (пасивен акустичен мониторинг) и визуално наблюдение на морски бозайници и птици, за да се наблюдава зоната на изключване (500 m) около източника на звук и за отлагане или спиране на операциите, ако морски бозайници се намират в зоната за безопасност. Данните, получени от наблюдението на морски бозайници с формуляри за запис и наблюдение, бяха споделени със съответните български институции.

Възможности за енергийна диверсификация

Успешното проучване може да доведе до бъдещо добиване на въглеводороди в България. Това определено би отворило нови хоризонти за енергийни източници за България.

Кампаниите за придобиване на сеизмични данни, извършени в „Блок Хан Аспарух“, определено са крайъгълен камък в разбирането на ресурсния потенциал на дълбоководния сектор на Черно море.

НАШИТЕ МЕСТНИ Проекти