Skip to content

20/06/2022 НОВИНИ

Ив Лю Стънф, Управител на ТоталЕнерджис ЕП България взе участие в най-голямото събитие в България, посветено на Зеления преход

Форумът Green Transition с акцент върху Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход се проведе в София на 10 юни 2022 в присъствието на Президента на Република България, еврокомисари, министри и представители на бизнеса.

Форум Green transition 2022

Икономическата и политическа ситуация през последните месеци потвърдиха, че Зеленият преход към нисковъглеродна икономика в Европа и България е от първостепенно значение. В сесията за енергетика и зелена трансформация, Ив Лю Стънф очерта амбицията на ТоталЕнерджис да се трансформира в широкообхватна енергийна компания, целяща нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. и да промени своя енергиен микс така, че до 2030 г. да бъде сред петте най-големи производители на възобновяема енергия в света.

Ив Лю Стънф говори на форум с акцент върху зелената сделка

Управителят каза още, че ТоталЕнерджис ЕП България преценява възможността за проучвателен сондаж за газ в Блок 1-21 Хан Аспарух през 2023 г., както и варианти за развитие на проекти за възобновяема енергия. За да вземе решение за инвестиране в нови проекти, ТоталЕнерджис очаква ясна регулаторна рамка, както и предвидимост и стабилност на фискалния режим в страната.

Повече за презентацията на Ив Лю Стънф - вижте тук

Интервю на Ив Лю Стънф - прочетете тук