Skip to content

04/11/2020 НОВИНИ

Тотал E&П България адаптира своята кампания за осведоменост за енергията и околната среда към виртуалната среда

За Деня на Земята през април 2020 г. бяха планирани няколко срещи с ученици от Варна и Бургас, които впоследствие бяха отложени поради извънредното положение, свързано с COVID-19. Така в началото на тази учебна година се наложи планът ни за кампанията да бъде адаптиран.

Миналата седмица, точно преди Деня на Будителите, два класа от ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас имаха онлайн урок с лектор от Тотал E&П България. Той беше посветен на различните видове източници на енергия, тяхната история, употреба и на целите на устойчивото развитие. Презентацията започна с кратко припомняне на правила за безопасността на децата на пътя и добри идеи как пешеходците да станат по-видими за шофьорите.

В края на онлайн срещата учениците получиха от своите учители брошури „Пътеводител на енергиите“ и светлоотразители, предоставени от Тотал E&П България.

Можете да намерите снимки от това събитие в сайта на училището