Skip to content

14/02/2021 НОВИНИ

Тотал E&П България Б.В. поднови рамковото споразумение за сътрудничество със Софийския университет

С подписите на ръководството на СУ и на Тотал E&П България Б.В., срока на рамковото споразумение бе удължен до 2022 г.

Сътрудничеството на фирмата с най-старото висше училище в България започва още през 2014 г. и включва модернизиране на химическа лаборатория, дарения на високотехнологично оборудване, полеви практикум, специализирани курсове, финансова подкрепа за образователни школи, в които участват студенти и докторанти от Геолого-географския и от Стопанския факултет.

Прочетете още:

В уебсайта на Софийски Университет - тук

В нашия уебсайт - тук