Skip to content

29/12/2020 НОВИНИ

Тотал Е&П България спонсорира и участва в „Геонауки 2020“

В началото на декември Тотал Е&П България по традиция се присъедини към Годишна конференция с международно участие „Геонауки 2020“, организирана от Българското геологическо дружество. За първи път част от докладите бяха представени онлайн, а другите бяха качени в One Drive облака на Софийския университет. По време на конференцията бяха обявени носителите на грамоти за млад учен и на наградата “Проф. Живко Иванов“.

Геолог от екипа за проучване на Тотал Е&П България направи презентация за перспективите на Западното Черно море след откритието при проучвателния сондаж Туна-1.

Председателят на Българското геологическо дружество и заместник-декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет, доц. д-р Никола Ботушаров благодари за оказаната за пореден път финансова подкрепа на Тотал Е&П България и другите спонсори.

screen with title and sponsors of the conference

Предстои отпечатване на сборник с докладите от конференцията.

Прочетете повече за конференцията тук