Skip to content

07/02/2021 НОВИНИ

Тотал подкрепя Първа зимна школа „Енергетика и климат“

Първата зимна школа „Енергетика и климат” се проведе онлайн в началото на февруари

 

Тотал Е&П България вече има история в подкрепа на летните школи за енергиен мениджмънт, организирани от Центъра за образователни услуги на Икономическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и месечното бизнес списание "Ютилитис". Първата зимна школа „Енергетика и климат“, проведена онлайн от 3 до 5 февруари 2021 г., беше естествено и своевременно продължение на летните инициативи.

Това следдипломно обучение на магистри, докторанти и млади експерти в енергийния сектор предостави актуална информация за основите, практиките и развитието в контекста на трансформацията и декарбонизацията на енергийния сектор.

Партньорството на Тотал Е&П България и други енергийни компании осигури безплатното участие на магистри и докторанти, чиито специалности и изследвания са пряко свързани с темата. Лекторите бяха експерти с дългогодишен опит в областта на енергийния мениджмънт.

Управителят на Тотал Е&П България направи презентация, озаглавена „Тотал в движение“, фокусирана върху амбицията на групата Тотал да достигне нулеви нетни емисии на въглерод във всички свои производства и енергийни продукти, използвани от клиентите й до 2050 г. в Европа.

За повече информация относно ангажимента Тотал към климата, моля, посетете https://www.total.com/commitment/climate-change