Skip to content

28/05/2021 Press release

Total се трансформира и става TotalEnergies

Париж, 28 май 2021 г. Total променя името си на TotalEnergies. Това бе решено почти единодушно днес по време на редовното и извънредно събрание на акционерите, за да се вгради в нейната същност стратегическата трансформация в широкообхватна енергийна компания . Освен ново име TotalEnergies приема и изцяло нова визуална идентичност.

Открийте повече за TotalEnergies, като посетите специалната ни страница.

„Енергията е живот. Всички ние се нуждаем от нея, тя е двигател на прогреса. Затова днес, за да допринесем за устойчивото развитие на планетата, която е изправена пред предизвикателството на климатичните промени, заедно правим стъпка напред към новите енергии. Енергията се самопреоткрива и това енергийно пътешествие е наше. Амбицията ни е да бъдем участник от световна класа в енергийния преход. Затова Total се трансформира и става TotalEnergies“, заяви Патрик Пуяне, председател на Борда и главен изпълнителен директор на TotalEnergies.

Новото име и новата визуална идентичност олицетворяват курса, по който TotalEnergies решително пое – на широкообхватна енергийна компания, ангажирана да произвежда и осигурява енергии, които са значително по-достъпни, надеждни и чисти.

Пиктограми на видове енергии

 

____

За TotalEnergies

TotalEnergies е широкообхватна енергийна компания, която произвежда и търгува енергии в глобален мащаб: петрол и биогорива, природен газ и зелени газове, възобновяеми енергии и електричество. Нашите 105 000 служители са посветени на енергията, която е по-изгодна, чиста, надеждна и достъпна за колкото се може повече хора. Присъствайки в над 130 страни, TotalEnergies поставя устойчивото развитие във всичките му измерения в основата на своите проекти и дейности, за да допринася за благоденствието на хората.

Контакти в TotalEnergies

Връзки с медиите: +33 1 47 44 46 99 | [email protected]  [email protected] | @TotalPress @TotalEnergiesPR

Връзки с инвеститори: +44 (0)207 719 7962 l ir@totalenergies.com

Предупредителна бележка

Това прессъобщение, което не води до юридически последици, се разпространява само с информационна цел. Дружествата, в които TotalEnergies SE притежава директно или индиректно инвестиции, са отделни юридически лица. TotalEnergies SE не носи отговорност за техните действия или бездействия. В този документ понятията „TotalEnergies“, „компанията TotalEnergies“ и „компанията“ са използвани понякога за удобство. Така и думите „ние“, „нас“, „нашия“ могат да се отнасят до дъщерните дружества като цяло или тези, които работят за тях. Този документ може да съдържа прогнози и твърдения, които се основават на редица икономически данни и заключения, направени в определена икономическа, конкурентна и регулаторна среда. Те може да се окажат неточни в бъдеще и са обект на множество рискови фактори. Нито TotalEnergies SE, нито някое от дъщерните ѝ дружества поема ангажимент да актуализира публично прогнозите си или което и да е твърдение, цели или тенденции, съдържащи се в този документ, в резултат на нова информация, бъдещи събития или нещо друго.