Skip to content

Personal Data and Cookies Policy

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

Добре дошли на уебсайта ТоталЕнерджис в България. Като се регистрирате или посещавате уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничения или условия нашата политика за личните данни и бисквитките („Политиката“) и общите условия за ползване. Моля, имайте предвид, че за други уебсайтове на групата Total се прилагат различни общи условия за ползване и политики за личните данни и бисквитките; препоръчваме Ви да ги прочетете внимателно.

Настоящата политика има за цел да Ви информира за правата и свободите, от които можете да се възползвате във връзка с използването на личните Ви данни от нас. В нея се описват също така мерките, които прилагаме за тяхната защита.

TotalEnergies SE е „Администраторът на данни“ по отношение на управлението на уебсайта. Обработването на данните се осъществява в съответствие с приложимото законодателство.

1. Цел и основание за обработването на събраните данни и срок на тяхното съхранение.
Като инсталирате бисквитки на компютъра си, Вие се задължавате да ни предоставите определени лични данни, например данни за свързване като Вашия IP адрес, така че да можете да се възползвате от услугите, предлагани от нашия уебсайт и да извлечете максимална полза от сърфирането из него.

Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, за да можем да Ви осигурим достъп до услугите на уебсайта и да улесним Вашето сърфиране.

Вашите лични данни не се обработват допълнително за цели, различни от описаните по-горе. Данните Ви ще се съхраняват максимум 13 месеца.

2. Получатели на данни
Личните Ви данни могат да бъдат разкривани пред определени отдели на Администратора на данни или компаниите от TotalEnergies, както и на определени партньори или подизпълнители.

3. Трансфери на данни
Всички трансфери на данни към страни извън Европейската икономическа зона се осъществяват в съответствие с приложимите нормативни разпоредби и по начин, гарантиращ необходимата защита на данните.

Съгласно условията за предоставяне на услугите на уебсайта Вашите данни, като Вашия IP адрес и посетените страници, могат да бъдат прехвърляни на получатели, които са партньори на групата Total или на всяка компания от групата TotalEnergies извън Европейския съюз.

За да се гарантира необходимата защита на личните данни с произход от Европейската икономическа зона, които могат да бъдат прехвърлени на поделения на групата Total извън Европейската икономическа зона, бяха приети „Задължителни корпоративни правила“ (ЗКП). 

За трансфери на лични данни, които не са обхванати от ЗКП и ограничени до страни извън Европейската икономическа зона, бяха приложени други мерки за гарантиране на адекватна защита на данните. 

Ако желаете да получите допълнителна информация относно нашите ЗКП, моля, кликнете тук. За пълна информация относно останалите мерки, прилагани за гарантиране на адекватна защита, ни пишете на адреса за връзка, посочен по-долу.

4. Сигурност и поверителност на Вашите данни
Администраторът на данни ще прилага подходящите мерки за запазване на сигурността и поверителността на Вашите лични данни и по-специално за предотвратяване на тяхната промяна, повреждането им или достъпа до тях на неупълномощени трети страни.

5. Управление на бисквитките

5.1 Принципи
Бисквитката е файл, в който се записва информация относно сърфирането из уебсайта, осъществено от Вашия компютър, като брой на посещенията и разглеждани страници, в частност за улесняване на посещенията Ви на уебсайта.
Можете по всяко време да изтриете бисквитките, инсталирани на Вашия компютър, да блокирате записа на нови „бисквитки“ и да получавате предупреждения преди инсталирането на нова бисквитка, като конфигурирате браузъра си в съответствие с инструкциите, изложени по-долу („Видове бисквитки, бисквитки, статистики и настройки“).
Имайте предвид, че ако деинсталирате дадена бисквитка или блокирате инсталирането на бисквитки на Вашето устройство, може да не бъдете в състояние да използвате някои от услугите на уебсайта. 

5.2.1 Видове бисквитки, бисквитки, статистики и настройки
Бисквитките, които могат да бъдат инсталирани на Вашия сървър, когато сърфирате из уебсайта, могат да имат единствено задачата да позволят и улеснят цифровата комуникация или да се изискват задължително за предоставяне на поисканите от Вас услуги (бисквитки за предпочитан език, за идентификация и др.), или това могат да бъдат статистически или други бисквитки съгласно условията, описани по-долу.

Когато за инсталирането на бисквитки се изисква Вашето съгласие, ние ще го искаме чрез връзка „Допълнителна информация“, която се показва най-отдолу на първата отворена страница от уебсайта. Трябва да се отбележи, че за да можете да продължите сърфирането, е необходимо да потвърдите, че приемате.

Какъв вид бисквитки се инсталират?

Бисквитки, издавани от администратора на данни, добавяни в домейна на сайта

Бисквитка

Описание

Категория

Продъл­жителност

has_js

Установяване на Javascript, използвана от Drupal

Задължи­телна

Сесия

cookie_agreed,  cookie-agreed, authorized_cookies_config

Избор на съгласие, свързано с Общия регламент относно защитата на данните, използвана от Drupal

Задължи­телна

13 месеца

Drupal.language, Drupal_language_redirection

Избор на език на сайта, използвана от Drupal

Задължи­телна

до 1 година

Drupal.tableDrag.showWeight

Версия на браузъра за адаптиране показването на страници, използвана от Drupal

Задължи­телна

1 година

form-xx

webform-123

Установяване дали формулярът вече е изпратен от потребителя, използвана от Drupal.

Задължи­телна

1 ден

_cfduid

Оптимизация на ефективността, използвана от CDN CloudFlare.

Задължи­телна

Сесия

 

Бисквитки за СТАТИСТИКА

Бисквитка

Описание

Категория

Продъл­жителност

atidvisitor, atuserid, xtant, xtat, xtvrn

Анализ на трафика, използвана от AT Internet.

Статистика

до 1 година и 1 ден

dtCookie, dtLatC, dtPC, dtSa, rxVisitor, rxvt, dtCookie, dtLatC

Измерване на ефективността на сайта, използвана от Dynatrace.

Статистика

1 минута

idrxvr

Използвана от Xiti за анализиране на трафика.

Статистика

1 година

 

Бисквитки за ТАРГЕТИРАНЕ/РЕКЛАМА

Бисквитка

Описание

Категория

Продъл­жителност

_trossion, _troRUID, _troSYNC

Показва оферти в интернет, персонализирани според интересите на потребителя, използвана от Doubleclick.net, услуга на Google.

Таргетира­не/реклама

до 1 година и 1 месец

utag_main

Използвана от Tealium

Таргетира­не/реклама

1 година

Noms variés

Добавяна от системата за управление на тагове на Tealium.

Таргетира­не/реклама

Различна продължи­телност

 

Бисквитки за СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Бисквитка

Описание

Категория

Продъл­жителност

1P_JAR, APISID, HSID, LOGIN_INFO, CONSENT, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, ANID

Добавяна от Youtube или Google, за да запамети как е използван даден видеоклип в Youtube. В случай че даден потребител е свързан с профила си в Google, тези данни се асоциират с него.

Социална мрежа

до 2 години

brainsonic

Добавяна от Damdy, за да запамети как е използван даден видеоклип.

Социална мрежа

Сесия

Статистически бисквитки се използват за измерване на броя на посещенията и разглежданите страници, както и на активността на потребителите на уебсайта и процента на повторните им посещения. Използваният статистически инструмент генерира бисквитка с уникален идентификатор, чийто срок на съхранение е ограничен до 13 месеца. Събира се също и вашият IP адрес, за да се установи от кой град или населено място се свързвате. Тази информация се анонимизира веднага след нейното използване, за да се предотврати разкриването на Вашата самоличност. Статистически данни за уеб трафика се събират от доставчика на услуги AT INTERNET и след това се предоставят на Администратора на данни в обобщен и анонимен вид чрез уеб интерфейс, достъп до който има само Администраторът на данни. Събраните данни не се предоставят на трети страни и не се използват за други цели. Можете да блокирате тези бисквитки по всяко време, като следвате процедурата за отказ, описана по-горе, чрез следната връзка: http://www.xiti.com/en/optout.aspx и https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

5.2.2 Как да изтривате или да получавате предупреждения преди инсталирането на бисквитки, или да конфигурирате Вашия браузър

 • Как да изтриете бисквитки, които вече са инсталирани на Вашия компютър
  • На Вашата работна станция:
  • Изберете папката Windows от C:\
  • Отворете папката „Temporary Internet Files“ (Временни интернет файлове)
  • Изберете всички файлове (Ctrl+A)
  • Изберете опцията „Delete“ (Изтрий).
 • Как да конфигурирате браузъра си да отказва или да получава предупреждения преди инсталирането на бисквитки
  • Ако използвате Internet Explorer 5 (Microsoft): Изберете „Tools“ -> „Internet Options“ -> „Security“ -> Custom Level (Инструменти -> Интернет опции -> Сигурност -> Потребителско ниво). От падащото меню изберете „Cookies“ (Бисквитки) и след това „Allow cookies that are stored on your computer“ (Разрешете бисквитките, записани на Вашия компютър). Изберете „Prompt“ (Предупреждение), за да получавате предупреждения или „Disable“ (Деактивиране), за да отхвърляте всички бисквитки.
  • Ако използвате Internet Explorer 6, 7 или 8 (Microsoft): Изберете „Tools“ -> „Internet Options“ -> „Privacy“ (Инструменти -> Интернет опции -> Поверителност) и след това нивото, което искате да се прилага.
  • Ако използвате Firefox: Кликнете върху „Tools“ -> „Options“ (Инструменти -> Опции). В раздела „Privacy“ (Поверителност) поставете отметка на „Accept cookies“ (Приемай бисквитки).
  • Ако използвате Google Chrome: Кликнете върху „Customize and Control Google Chrome“ (Персонализиране и управление на Google Chrome) и изберете „Settings“ (Настройки). В раздела „Privacy“ (Поверителност) кликнете върху „Content settings“ (Настройки за съдържание) и поставете отметка на „Block third-party cookies and site data“ (Блокирай бисквитки и данни на сайтове на трети страни).
  • Ако използвате Safari: Кликнете върху „Preferences“ -> „Privacy“ (Предпочитания -> Поверителност) и изберете опцията „Cookies and website data“ (Бисквитки и данни за уебсайтове): „Always block“ (Блокирай винаги), „Allow from current website only“ (Разреши само от текущия уебсайт), „Allow from websites I visit“ (Разреши от уебсайтовете, които посещавам).

6. Вашите права/Контакт
В съответствие с действащите нормативни разпоредби имате право на достъп, коригиране, заличаване и оспорване на обработването на Вашите лични данни.

Можете да изискате съобщаването на Вашите лични данни, както и ограничаването или преносимостта на Вашите лични данни. 

Можете да се възползвате от тези права и да се консултирате с нас относно обработването на Вашите лични данни, като се свържете с нас на следния адрес:

TotalEnergies SE
Communications Department
Tour Coupole 2, place Jean Millier – Arche Nord – Coupole/Regnault
92078 Paris La Défense Cedex France (Франция)

И накрая, можете да подадете жалба до компетентния орган, отговарящ за спазването на изискванията за защита на личните данни.