Skip to content

Енергийна и екологична кампания за осведоменост в училищата

През последните пет години Тотал Е&П България и партньорите му успешно провеждат кампания за повишаване на осведомеността по отношение на енергията и околната среда в училищата по българското Черноморие 

Образователна инициатива, включваща интерактивна презентация по теми, свързани с енергията

Членове на екипа на Тотал Е&П България предоставят на ученици информация и показват кратки видеоклипове за различните видове невъзобновяеми и възобновяеми енергийни източници. Те обсъждат с учителите и техните класове предизвикателствата на отговорното производство, доставка и използване на енергията за постигане на баланс между социалните, икономическите и екологичните потребности на настоящите и бъдещите поколения. Децата получават също и книжката „Пътеводител на енергиите” с цветни илюстрации, игри и кръстословици.

Кампанията вече достигна до 920 ученици

Тя се организира в сътрудничество с Дирекция „Образование” на Община Варна и на Община Бургас и с Асоциацията на Българските Черноморски Общини. Досега е обхванала 920 ученици от 20 училища във Варна, Бургас, Шабла, Каварна, Дуранкулак, Бяла, Приморско, Старо Оряхово, Пчелник.

НАШИТЕ МЕСТНИ Проекти