Skip to content

ТоталЕнерджис в България

Total

Ние присъстваме в България от 2007 г., чрез фирма АС 24 България, създадена да популяризира картата за горива АС 24, специално предназначена за международни транспортни фирми.

През 2008 г. създадохме Тотал България ЕООД, за да развием дистрибуцията на масла в България. От тогава марките Total и Elf завоюваха популярност и са отлично разпознаваеми в страната не само от собствениците на автомобили, мотоциклети, камиони, булдозери и трактори, но също и в индустрията – от металообработващата до текстилната и от добивната до хранителната промишленост.

Тотал, в партньорство с Репсол и ОМВ, има издадено разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух” в дълбоководната част на Черно море от месец юли 2012 г.

Тотал E&П България е оператор на Блока от месец април 2014 г. и отговаря за прокарването на проучвателните сондажи. В този проект ТоталЕнерджис прилага своя световно признат опит в дълбоководните морски технологии, управлението на проекти и разработването на находища и своите най-високи стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Тотал E&П България откри своя офис в София през 2014 г. Оттогава се стреми да изгражда и поддържа отношения, основаващи се на доверие, с всички заинтересовани страни, включително правителството, неправителствените организации, бизнеса и академичната общност.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ОМВ Офшор България е 100% притежание на ОМВ Петром, след транзакция, приключена през август 2020 г. Така делът на ОМВ Петром в проучвателния Блок Хан Аспарух, чрез ОМВ Офшор България ООД, е 42,86%.

ОМВ Петром е най-голямата енергийна компания в Югоизточна Европа.

Компанията е активна на всяко ниво от енергийната верига: от проучване и добив на нефт и газ до рафиниране и дистрибуция на горива, доставка на газ и производство и доставка на електроенергия.

Нашите уебсайтове

Искате да намерите конкретен продукт или да научите повече за нашите дейности? Открийте уебсайтовете за бизнес и други уебсайтове

НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ

ВИЖТЕ СЪЩО